Interna revizija

Financijska revizija projekata financiranih iz EU fondova

Interna revizija

  1. Povelja Interne revizije, Izrada Strateškog plana (3-5 godina) i Godišnjeg plana
  2. Provođenje pojedinačnih revizija: Obuhvat i terminski plan u dogovoru s klijentom, pregled dokumentacije, razgovori s odgovornim osobama, Izvješće s nalazima i preporukama, follow-up preporuka
  3. Godišnje izvješće Interne revizije

Implementacija sustava unutarnjih kontrola

Lao Tse

„Kontrola drugih je snaga, kontrola samog sebe je prava moć“