Savjetovanje

Studije izvedivosti ili isplativosti, evaluacija ideje, investicijski planovi, elaborati za predstečajne nagodbe

Procjena vrijednosti poduzeća ili pojedinih dijelova, restrukturiranje poslovanja

Istraživanje i analiza tržišta

Javna nabava (pomoć pri sastavljanju tendera za javnu nabavu ili pomoć pri kompletiranju ponude ili pomoć pri pisanju žalbe na odabir)

Porezno-računovodstveno savjetovanje, optimiziranje porezne bilance

Vođenje cjelokupnog procesa pri osnivanju/registraciji tvrtke ili obrta

Savjeti u OSIGURANJU

  1. Organizacijska rješenja i poslovni procesi osiguravajućeg društva u cjelini kao i pojedinih poslovnih funkcija
  2. Sustavi nagrađivanja i stimuliranja prodajne mreže, kao i ostalih poslovnih funkcija
  3. Dobrovoljna zdravstvena osiguranja

Leonardo da Vinci

„Traži savjet od onoga tko dobro sobom vlada.“